| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CATOFES AS205651

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205651
as-name:    CATOFES
org:      ORG-CL412-RIPE
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS205651
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS205651
import:     from AS41255 accept ANY
export:     to AS41255 announce AS205651
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS64515 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41255 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41255 announce AS205651
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4842 announce AS205651
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS64515 announce AS205651
admin-c:    HQ109-RIPE
tech-c:     HQ109-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     catofes-mnt
created:    2017-07-03T10:13:53Z
last-modified: 2020-11-16T17:53:04Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MNI3-RIPE

organisation:  ORG-CL412-RIPE
org-name:    Hao Qiao
org-type:    OTHER
address:    School of Physics, Peking University.
abuse-c:    ACRO7515-RIPE
mnt-ref:    catofes-mnt
mnt-by:     catofes-mnt
created:    2017-06-21T03:13:11Z
last-modified: 2017-06-21T13:10:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hao Qiao
address:    School of physics, Peking University.
phone:     +8615686568421
nic-hdl:    HQ109-RIPE
mnt-by:     catofes-mnt
created:    2017-06-21T03:06:04Z
last-modified: 2017-06-21T03:06:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]