| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  telecoandaluzas AS205624

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205624
as-name:    telecoandaluzas
org:      ORG-TPAS1-RIPE
remarks:    AIRENETWORK
import:     from AS29119 accept ANY
export:     to AS29119 announce AS-TELECOTVNET
remarks:    ADAMO
import:     from AS35699 accept ANY
export:     to AS35699 announce AS-TELECOTVNET
remarks:    PROCONO
import:     from AS34977 accept ANY
export:     to AS34977 announce AS-TELECOTVNET
remarks:    GINERNET
import:     from AS59432 accept ANY
export:     to AS59432 announce AS-TELECOTVNET
remarks:    REDCAPAD
import:     from AS204369 accept ANY
export:     to AS204369 announce AS-TELECOTVNET
remarks:    TEDISA
import:     from AS199292 accept ANY
export:     to AS199292 announce AS-TELECOTVNET
remarks:    VEOTV
import:     from AS205575 accept ANY
export:     to AS205575 announce AS-TELECOTVNET
remarks:    DIGITALFIBRA
import:     from AS207099 accept ANY
export:     to AS207099 announce AS-TELECOTVNET
remarks:    WIFIBLASTER
import:     from AS202724 accept ANY
export:     to AS202724 announce AS-TELECOTVNET
admin-c:    ACG65-RIPE
tech-c:     ACG65-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     es-telecoandaluzas-1-mnt
created:    2017-07-10T11:26:14Z
last-modified: 2023-03-20T16:37:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TPAS1-RIPE
org-name:    Telecomunicaciones Publicas Andaluzas S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/ FOMENTO 1
address:    41590
address:    La roda De Andalucia
address:    SPAIN
phone:     +34663794608
admin-c:    MJR66-RIPE
tech-c:     JJRH3-RIPE
abuse-c:    AR36579-RIPE
mnt-ref:    es-telecoandaluzas-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     es-telecoandaluzas-1-mnt
created:    2016-06-01T14:42:30Z
last-modified: 2023-10-26T06:48:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Antonio Carrasco Gomez
address:    c/Innovacion n1
address:    La Roda de Andaluca 41590 (Sevilla)
address:    Spain
phone:     +34955121659
nic-hdl:    ACG65-RIPE
mnt-by:     es-telecotvnet-1-mnt
mnt-by:     es-telecoandaluzas-1-mnt
created:    2017-12-26T10:21:08Z
last-modified: 2022-05-12T13:34:56Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]