| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VICTORIABANK-AS AS205606

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205606
as-name:    VICTORIABANK-AS
org:      ORG-CVJ1-RIPE
import:     from AS25454 action pref=100; accept ANY
export:     to AS25454 announce AS205606
import:     from AS8926 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8926 announce AS205606
admin-c:    AI4481-RIPE
tech-c:     AI4481-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VICTORIABANK-MNT
created:    2017-07-12T13:07:08Z
last-modified: 2018-09-04T12:03:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CVJ1-RIPE
org-name:    CB VICTORIABANK JSC
country:    MD
org-type:    LIR
address:    141, 31st August 1989 street
address:    MD2004
address:    Chisinau
address:    MOLDOVA, REPUBLIC OF
phone:     +37368105059
admin-c:    AI4481-RIPE
tech-c:     AI4481-RIPE
abuse-c:    AR42088-RIPE
mnt-ref:    VICTORIABANK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VICTORIABANK-MNT
created:    2017-07-11T08:25:15Z
last-modified: 2020-12-16T13:27:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexei Iurascu
address:    141, 31st August 1989 street
address:    MD2004
address:    Chisinau
address:    MOLDOVA, REPUBLIC OF
phone:     +37322576347
phone:     +37368105059
nic-hdl:    AI4481-RIPE
mnt-by:     VICTORIABANK-MNT
created:    2017-07-11T08:25:14Z
last-modified: 2017-09-18T11:44:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]