| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.252.109 (lg) / ec2-3-234-252-109.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:fc6d::3ea:fc6d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WOLFLAB AS205603

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205603
as-name:    WOLFLAB
descr:     Wolf Network Lab
member-of:   AS-WOLFLAB
org:      ORG-WNL9-RIPE
admin-c:    XW623-RIPE
tech-c:     XW623-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WOLFLAB-MNT
created:    2017-07-13T08:08:35Z
last-modified: 2020-11-16T17:53:01Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MNI3-RIPE

organisation:  ORG-WNL9-RIPE
org-name:    Xinyu Wei
org-type:    OTHER
address:    2639 Teramachi, Toyama-shi, Toyama 930-0874, Japan
abuse-c:    ACRO7909-RIPE
mnt-ref:    WOLFLAB-MNT
mnt-by:     WOLFLAB-MNT
created:    2017-07-05T04:49:43Z
last-modified: 2018-09-02T07:26:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Xinyu Wei
address:    2639 Teramachi, Toyama-shi, Toyama 930-0874, Japan
phone:     +1 (626) 559-2641
nic-hdl:    XW623-RIPE
mnt-by:     WOLFLAB-MNT
created:    2017-07-04T11:55:13Z
last-modified: 2018-09-02T07:25:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]