| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.221.159.255 (lg) / ec2-3-221-159-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3dd:9fff::3dd:9fff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FROST AS205597

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205597
as-name:    FROST
org:      ORG-CF70-RIPE
remarks:    -- meerfarbig GmbH & Co. KG --
import:     from AS34549 accept ANY
export:     to AS34549 announce AS-FROST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34549 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34549 announce AS-FROST
remarks:    -- Artfiles New Media GmbH --
import:     from AS8893 accept ANY
export:     to AS8893 announce AS-FROST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8893 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8893 announce AS-FROST
admin-c:    CF7595-RIPE
tech-c:     CF7595-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CFT-MNT
created:    2017-07-13T14:22:04Z
last-modified: 2020-11-16T17:53:01Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LIGC3-RIPE

organisation:  ORG-CF70-RIPE
org-name:    Christian Frost
org-type:    OTHER
address:    Ernst-Lehmann-Str. 26
address:    39106 Madgeburg
address:    GERMANY
abuse-c:    ACRO7953-RIPE
mnt-ref:    CFT-MNT
mnt-ref:    ARTFILES-MNT
mnt-by:     CFT-MNT
created:    2017-07-06T08:30:14Z
last-modified: 2018-09-25T10:15:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christian Frost
address:    Ernst-Lehmann-Str. 26
address:    39106 Magdeburg
address:    GERMANY
phone:     +4939158413238
nic-hdl:    CF7595-RIPE
mnt-by:     CFT-MNT
created:    2017-07-06T08:11:33Z
last-modified: 2017-10-30T23:55:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]