| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TaKeN AS205593

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205593
as-name:    TaKeN
org:      ORG-MKTA4-RIPE
descr:     TAKEN.PL IT SERVICES
remarks:    ==========================================================
remarks:    AS205593 Peering & Contact https://as205593.peeringdb.com
remarks:    ==========================================================
import:     from AS-ANY accept ANY
export:     to AS-ANY announce AS-TAKEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-ANY accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-ANY announce AS-TAKEN
remarks:    ==========================================================
remarks:    ==========================================================
admin-c:    TM10369-RIPE
tech-c:     TM10369-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TaKeN-MNT
created:    2017-07-13T15:34:42Z
last-modified: 2021-11-16T16:06:27Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CR158-RIPE

organisation:  ORG-MKTA4-RIPE
org-name:    Marek Krolikowski trading as TAKEN.PL IT SERVICES Marek Krolikowski
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    taken.pl
address:    ul. Zegrzynska 5/58
address:    05-119 Legionowo
address:    Poland
phone:     +48 697049427
abuse-c:    ACRO7843-RIPE
mnt-ref:    TaKeN-MNT
mnt-by:     TaKeN-MNT
created:    2017-07-02T15:30:42Z
last-modified: 2022-12-01T17:03:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marek Krolikowski
address:    taken.pl
address:    ul. Zegrzynska 5/58
address:    05-119 Legionowo
address:    Poland
org:      ORG-MKTA4-RIPE
phone:     +48 697049427
nic-hdl:    TM10369-RIPE
mnt-by:     TaKeN-MNT
remarks:    Administrator of TaKeN network
created:    2017-06-23T21:08:37Z
last-modified: 2020-09-18T11:02:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]