| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Flexnet AS205547

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205547
as-name:    Flexnet
org:      ORG-FL330-RIPE
import:     from AS203622 accept ANY
export:     to AS203622 announce AS205547
import:     from AS196925 accept ANY
export:     to AS196925 announce AS205547
admin-c:    GD8677-RIPE
tech-c:     GD8677-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-az-flexnet1-1-MNT
created:    2022-04-26T08:35:46Z
last-modified: 2022-04-26T08:35:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FL330-RIPE
org-name:    Flexnet LLC
country:    AZ
org-type:    LIR
address:    Hasan Zardabi 92A
address:    AZ1000
address:    Baku
address:    AZERBAIJAN
phone:     +994513039033
admin-c:    GD8677-RIPE
tech-c:     GD8677-RIPE
abuse-c:    AR68130-RIPE
mnt-ref:    lir-az-flexnet1-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-az-flexnet1-1-MNT
created:    2022-04-13T08:42:42Z
last-modified: 2022-04-13T08:42:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      General Director
address:    AZERBAIJAN
address:    Baku
address:    AZ1000
address:    Hasan Zardabi 92A
phone:     +994513039033
nic-hdl:    GD8677-RIPE
mnt-by:     lir-az-flexnet1-1-MNT
created:    2022-04-13T08:42:41Z
last-modified: 2022-04-13T08:42:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]