| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Golnet AS205481

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205481
as-name:    Golnet
org:      ORG-LSzo6-RIPE
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS205481
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS205481
admin-c:    JU276-RIPE
admin-c:    MG2052-RIPE
tech-c:     JU276-RIPE
tech-c:     MG2052-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
created:    2017-08-11T07:27:22Z
last-modified: 2021-07-09T09:22:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LSzo6-RIPE
org-name:    Leon Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Kilinskiego 33d
address:    44-200
address:    Rybnik
address:    POLAND
phone:     +48324408000
fax-no:     +48327557577
abuse-c:    LSZO1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LEON-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
created:    2009-03-25T13:08:47Z
last-modified: 2020-12-16T12:59:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jakub Ulanowski
address:    T-Mobile Polska S.A.
address:    ul. Marynarska 12
address:    02-674 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 4135093
nic-hdl:    JU276-RIPE
mnt-by:     AS12912-MNT
mnt-by:     AS8246-MNT
created:    2002-09-02T14:53:11Z
last-modified: 2018-08-06T14:47:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michal Gruszczyk
address:    Golnet Michal Gruszczyk
address:    ul. Lisia 34a
address:    44-207 Rybnik
address:    Poland
phone:     +48 32 4246794
nic-hdl:    MG2052-RIPE
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2007-10-03T11:54:34Z
last-modified: 2007-10-03T11:54:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]