| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GRENA-AS AS20545

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20545
org:      ORG-GRaE1-RIPE
as-name:    GRENA-AS
descr:     Tbilisi, Georgia
import:     from AS20771 action pref=250; accept {0.0.0.0/0}
import:     from AS44327 action pref=250; accept {0.0.0.0/0}
import:     from AS29289 action pref=50; accept {0.0.0.0/0}
import:     from AS20965 action pref=250; accept ANY
import:     from AS3356 action pref=250; accept ANY
import:     from AS174 action pref=250; accept ANY
import:     from AS47623 action pref=250; accept ANY
import:     from AS47575 action pref=250; accept ANY
export:     to AS20545:AS-LOCAL-PEERS announce AS20545:rs-aggregate
export:     to AS20771 announce AS20545:rs-aggregate
export:     to AS44327 announce AS20545:rs-aggregate
export:     to AS29289 announce AS20545:rs-aggregate
export:     to AS20965 announce as-GRENA-GEANT
export:     to AS174 announce as-GRENA-GEANT
export:     to AS3356 announce AS20545 AS29289 AS47623 AS47575
export:     to AS47623 announce as-grena-bgp-peers
admin-c:    NT1644-RIPE
tech-c:     GNOC2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GRENA-MNT
created:    2002-04-19T11:47:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:17:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GRaE1-RIPE
org-name:    Georgian Research and Educational Networking Association (GRENA)
country:    GE
org-type:    LIR
address:    10 Chovelidze Street
address:    0108
address:    Tbilisi
address:    GEORGIA
phone:     +995322250591
phone:     +995322250590
fax-no:     +995322912952
admin-c:    ZB1302-RIPE
admin-c:    NT1644-RIPE
tech-c:     NT1644-RIPE
tech-c:     NE75-RIPE
abuse-c:    GRAE1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GRENA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GRENA-MNT
created:    2004-04-17T11:24:14Z
last-modified: 2020-12-16T13:15:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GRENA Network Operation Center
address:    0108 Chovelidze str. Tbilisi Georgia
phone:     +99532250590
fax-no:     +99532912952
admin-c:    NE75-RIPE
tech-c:     NE75-RIPE
nic-hdl:    GNOC2-RIPE
mnt-by:     GRENA-MNT
remarks:    http://www.grena.ge/
created:    2007-10-01T08:43:48Z
last-modified: 2011-05-31T09:48:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nino Tsulaia
address:    10 Chovelidze str. Tbilisi Georgia
phone:     +995 32 2 250590
phone:     +995 32 2 250591
nic-hdl:    NT1644-RIPE
mnt-by:     GRENA-MNT
created:    2011-08-08T13:30:04Z
last-modified: 2011-08-08T13:30:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]