| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  theridion-as AS205443

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205443
as-name:    theridion-as
org:      ORG-RBMT1-RIPE
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS205443
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS201054 announce AS205443
import:     from AS62081 accept ANY
export:     to AS62081 announce AS205443
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS205443
import:     from AS57665 accept ANY
export:     to AS57665 announce AS205443
admin-c:    GR10003-RIPE
tech-c:     GR10003-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-theridion-1-mnt
created:    2017-08-22T10:04:41Z
last-modified: 2018-09-04T12:04:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RBMT1-RIPE
org-name:    RODZIEWICZ, BORKOWSKI, MISZTAL trading as "THERIDION" SPOLKA JAWNA
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. BODZENTYNSKA 96
address:    27-100
address:    ILZA
address:    POLAND
phone:     +48 606141673
admin-c:    GR10003-RIPE
tech-c:     GR10003-RIPE
abuse-c:    AR39983-RIPE
mnt-ref:    pl-theridion-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-theridion-1-mnt
created:    2017-04-19T07:48:07Z
last-modified: 2020-12-16T12:42:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Rodziewicz
address:    ul. BODZENTYNSKA 96
address:    27-100
address:    ILZA
address:    POLAND
phone:     +48 606141673
nic-hdl:    GR10003-RIPE
mnt-by:     pl-theridion-1-mnt
created:    2017-04-19T07:48:06Z
last-modified: 2017-04-19T07:48:07Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]