| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WILLIAM AS205432

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205432
as-name:    WILLIAM
org:      ORG-WW24-RIPE
sponsoring-org: ORG-ZHL2-RIPE
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-WILLIAM
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS-WILLIAM
import:     from AS211509 accept ANY
export:     to AS211509 announce AS-WILLIAM
import:     from AS29632 accept ANY
export:     to AS29632 announce AS-WILLIAM
import:     from AS44570 accept ANY
export:     to AS44570 announce AS-WILLIAM
import:     from AS41051 accept ANY
export:     to AS41051 announce AS-WILLIAM
import:     from AS34927 accept ANY
export:     to AS34927 announce AS-WILLIAM
import:     from AS211323 accept ANY
export:     to AS211323 announce AS-WILLIAM
import:     from AS142598 accept ANY
export:     to AS142598 announce AS-WILLIAM
import:     from AS50058 accept ANY
export:     to AS50058 announce AS-WILLIAM
admin-c:    WWP
tech-c:     WWP
remarks:    BGPTOOLS-USE-KOSOVO-WORKAROUND
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WILLIAM-MNT
created:    2022-04-25T08:52:57Z
last-modified: 2022-05-17T16:03:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WW24-RIPE
org-name:    William Weber
org-type:    OTHER
address:    See RIPE object WWP
abuse-c:    AR33080-RIPE
admin-c:    WWP
tech-c:     WWP
mnt-by:     WILLIAM-MNT
mnt-ref:    WILLIAM-MNT
created:    2015-07-30T16:55:28Z
last-modified: 2022-04-18T21:39:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     William Weber
address:    BASEHOST
address:    Kompleksi Qafa, Rr. UCK, kati 2, nr 16
address:    10000 Prishtin
address:    REPUBLIC OF KOSOVO
remarks:    +++++++++++++++++++++
remarks:    DEFINITELY NOT SERBIA
remarks:    +++++++++++++++++++++
remarks:    DEFINITELY ALSO NOT ALBANIA
remarks:    +++++++++++++++++++++
phone:     +85281990092
nic-hdl:    WWP
mnt-by:     WILLIAM-MNT
mnt-by:     IPV4
created:    2014-07-21T09:33:41Z
last-modified: 2022-04-04T12:58:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]