| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ulunet AS205424

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205424
as-name:    ulunet
org:      ORG-UIVI1-RIPE
import:     from AS9121 accept ANY
export:     to AS9121 announce AS205424
import:     from AS199907 accept ANY
export:     to AS199907 announce AS205424
import:     from AS34984 accept ANY
export:     to AS34984 announce AS205424
admin-c:    YA57529-RIPE
tech-c:     YA57529-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     tr-ulunettr-1-mnt
mnt-by:     ulunet-mnt
created:    2017-08-28T12:51:03Z
last-modified: 2018-09-04T12:04:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UIVI1-RIPE
org-name:    Ulunet Internet ve Iletisim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
country:    TR
org-type:    LIR
address:    Nilpark Avm Ihsaniye
address:    16130
address:    Bursa
address:    TURKEY
phone:     +902245320000
admin-c:    YA57529-RIPE
tech-c:     YA57529-RIPE
abuse-c:    AR42812-RIPE
mnt-ref:    tr-ulunettr-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     tr-ulunettr-1-mnt
created:    2017-08-22T13:57:49Z
last-modified: 2020-12-16T12:24:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Yasin Aslan
address:    Nilpark Avm Ihsaniye
address:    16130
address:    Bursa
address:    TURKEY
phone:     +902245320000
nic-hdl:    YA57529-RIPE
mnt-by:     ulunet-mnt
created:    2017-08-22T13:57:48Z
last-modified: 2019-07-05T10:00:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]