| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.82.149 (lg) / ec2-44-200-82-149.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:5295::2cc8:5295 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  X_MY-AS AS205420

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205420
as-name:    X_MY-AS
org:      ORG-XN9-RIPE
import:     from AS48957 accept ANY
export:     to AS48957 announce AS205420
import:     from AS3255 accept ANY
export:     to AS3255 announce AS205420
admin-c:    KR3961-RIPE
tech-c:     LH2888-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LITECH-MNT
mnt-by:     X_MY-MNT
created:    2017-08-30T06:36:13Z
last-modified: 2020-11-16T17:52:53Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LOIT4-RIPE

organisation:  ORG-XN9-RIPE
org-name:    fop_khanas_roman_ivanovych
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    Hoholya 15
address:    Zymna Voda
address:    811110, Lvivska oblast
abuse-c:    ACRO9036-RIPE
mnt-ref:    X_MY-MNT
mnt-by:     X_MY-MNT
created:    2017-08-17T13:39:58Z
last-modified: 2022-12-01T17:30:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Khanas Roman
address:    Hoholya 15, 81110, Zymna Voda
phone:     +380971000012
nic-hdl:    KR3961-RIPE
mnt-by:     X_MY-MNT
created:    2017-08-17T13:01:41Z
last-modified: 2017-08-17T13:01:41Z
source:     RIPE

person:     Lyubomyr Hubal
address:    P. O. Box 77
address:    79000
address:    Lviiv
address:    UKRAINE
phone:     +380322611888
nic-hdl:    LH2888-RIPE
mnt-by:     LITECH-MNT
created:    2015-04-01T07:29:41Z
last-modified: 2015-04-01T07:29:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]