| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.117.1 (lg) / ec2-3-239-117-1.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:7501::3ef:7501 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LocBUS AS205413

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205413
as-name:    LocBUS
org:      ORG-MSTA4-RIPE
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS205413
import:     from AS200753 accept ANY
export:     to AS200753 announce AS205413
admin-c:    MS44196-RIPE
tech-c:     MS44196-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-HOSTUS
mnt-by:     LocBUS-MNT
created:    2017-08-31T07:07:19Z
last-modified: 2019-11-11T16:53:05Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-HB116-RIPE

organisation:  ORG-MSTA4-RIPE
org-name:    Marcin Swiatowiec trading as LocBUS
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Kasztanowa 21/16
address:    39-300 Mielec
address:    Poland
abuse-c:    ACRO9029-RIPE
mnt-ref:    LocBUS-MNT
mnt-ref:    MM-NET-MNT
remarks:    Marcin Swiatowiec trading as LocBUS
mnt-by:     LocBUS-MNT
created:    2017-08-17T09:32:45Z
last-modified: 2022-12-01T17:20:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Swiatowiec
address:    ul. Kasztanowa 21/16, 39-300 Mielec, Poland
phone:     +48 510968200
nic-hdl:    MS44196-RIPE
mnt-by:     LocBUS-MNT
created:    2017-08-17T09:10:36Z
last-modified: 2017-08-17T09:10:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]