| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Access2IT-SECONDARY AS205406

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205406
as-name:    Access2IT-SECONDARY
descr:     Access2.IT Group B.V.
org:      ORG-AGB11-RIPE
descr:     -- TRANSIT --
import:     from AS208258 action pref=100; accept ANY
export:     to AS208258 announce AS-Access2IT
import:     from AS60144 action pref=100; accept ANY
export:     to AS60144 announce AS-Access2IT
admin-c:    AGB103-RIPE
tech-c:     AGB103-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     A2-MNT
created:    2017-09-04T13:09:48Z
last-modified: 2020-08-10T08:30:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AGB11-RIPE
org-name:    Access2.IT Group B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Curacaostraat 11
address:    1339KL
address:    Almere
address:    NETHERLANDS
phone:     +31.854016336
admin-c:    MJ83958-RIPE
admin-c:    JF7058-RIPE
tech-c:     MJ83958-RIPE
tech-c:     JF7058-RIPE
abuse-c:    ACRO43877-RIPE
mnt-ref:    A2-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     A2-MNT
created:    2019-07-16T13:27:12Z
last-modified: 2022-02-25T14:17:47Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Access2.IT Group B.V.
address:    Curacaostraat 11
address:    1339KL Almere
address:    NETHERLANDS
nic-hdl:    AGB103-RIPE
mnt-by:     A2-MNT
created:    2018-07-23T13:12:03Z
last-modified: 2022-05-06T14:09:18Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:    The following persons are authorized to issue LOA
admin-c:    MJ83958-RIPE
admin-c:    JF7058-RIPE
admin-c:    MJ84342-RIPE
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
remarks:    Access2.IT owns the following IPv4 ranges
remarks:    37.221.124.0/22
remarks:    45.128.156.0/22
remarks:    45.130.52.0/22
remarks:    45.134.176.0/22
remarks:    45.136.64.0/22
remarks:    45.138.0.0/22
remarks:    45.140.8.0/22
remarks:    45.141.16.0/22
remarks:    45.141.60.0/22
remarks:    45.141.124.0/22
remarks:    45.141.204.0/22
remarks:    45.144.72.0/22
remarks:    45.144.244.0/22
remarks:    45.148.48.0/22
remarks:    45.148.64.0/22
remarks:    45.149.88.0/22
remarks:    45.151.112.0/22
remarks:    45.151.156.0/22
remarks:    45.152.8.0/22
remarks:    45.152.36.0/22
remarks:    45.152.56.0/22
remarks:    45.154.236.0/22
remarks:    45.154.238.0/22
remarks:    45.157.32.0/22
remarks:    45.157.200.0/22
remarks:    45.159.192.0/22
remarks:    46.161.208.0/20
remarks:    80.64.216.0/22
remarks:    91.244.204.0/22
remarks:    94.232.244.0/22
remarks:    109.206.248.0/22
remarks:    130.195.48.0/22
remarks:    130.195.60.0/22
remarks:    185.123.156.0/22
remarks:    185.130.40.0/22
remarks:    185.208.208.0/22
remarks:    185.222.32.0/22
remarks:    185.227.80.0/22
remarks:    185.228.80.0/22
remarks:    185.232.84.0/22
remarks:    185.243.112.0/22
remarks:    193.56.238.0/23
remarks:    193.57.8.0/23
remarks:    193.109.136.0/23
remarks:    193.110.4.0/23
remarks:    193.151.184.0/22
remarks:    194.39.216.0/23
remarks:    194.40.246.0/23
remarks:    194.146.44.0/23
remarks:    194.146.48.0/23
remarks:    194.156.176.0/22
remarks:    195.22.156.0/23
remarks:    195.26.6.0/23
remarks:    213.185.86.0/23
remarks:    213.185.88.0/21
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
remarks:    Access2.IT owns the following IPv6 ranges
remarks:    2a0b:3c40::/29
remarks:    2a0c:9e00::/29
remarks:    2a0c:fe00::/29
remarks:    2a0e:5540::/29
remarks:    2a0e:a940::/29
remarks:    2a0e:cac0::/29
remarks:    2a0e:cbc0::/29
remarks:    2a0e:eb40::/29
remarks:    2a0f:3b80::/29
remarks:    2a0f:40::/29
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]