| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MGA-AS AS205353

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205353
as-name:    MGA-AS
org:      ORG-MSzo23-RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS205353
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS205353
admin-c:    SP12141-RIPE
tech-c:     JT4906-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2017-09-15T13:10:32Z
last-modified: 2018-09-04T12:05:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MSzo23-RIPE
org-name:    MGA Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    MGA
address:    ul. Piaskowa 6
address:    87-100 Torun
address:    Poland
abuse-c:    AR24613-RIPE
phone:     +48 566624707
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2012-08-13T09:14:59Z
last-modified: 2014-11-17T16:45:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jakub Tadeja
address:    MGA
address:    ul. Piaskowa 6
address:    87-100 Torun
address:    Poland
phone:     +48 566624707
nic-hdl:    JT4906-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2012-08-13T09:14:59Z
last-modified: 2012-08-13T09:14:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Slawomir Pastewski
address:    MGA
address:    ul. Piaskowa 6
address:    87-100 Torun
address:    Poland
phone:     +48 566624710
nic-hdl:    SP12141-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2012-08-13T09:14:59Z
last-modified: 2012-08-13T09:14:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]