| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELERYS-ASN AS205344

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205344
as-name:    TELERYS-ASN
remarks:    Telerys Communication
remarks:    . _____ _
remarks:    . |_ _| __| |___ _ _ _ _ ___
remarks:    . | |/ -_) / -_) '_| || (_-<
remarks:    . |_|\___|_\___|_| \_, / __/
remarks:    . |__/
org:      ORG-TCS47-RIPE
remarks:    ==========================
remarks:    == Transit ==
remarks:    ==========================
remarks:
remarks:    Century-Link :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS3356 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    HE :
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Leonix :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS50628 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS50628 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Moji :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS203698 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS203698 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:
remarks:    ==========================
remarks:    == Route Servers ==
remarks:    ==========================
remarks:
remarks:    Equinix-IX :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS24115 accept ANY # They don?t have a up-to-date AS-SET
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS24115 announce AS-TELERYS
remarks:    ---------------------------
remarks:    France-IX :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS51706 accept AS51706:AS-MEMBERS
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS51706 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:
remarks:    ==========================
remarks:    == Route Collectors ==
remarks:    ==========================
remarks:
remarks:    Equinix Route Collector :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS65517 accept AS65517
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS65517 announce ANY
remarks:    ---------------------------
remarks:    RIPE-NCC RIS :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS12654 accept AS12654:RS-RIS
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS12654 announce ANY
remarks:    ---------------------------
remarks:
remarks:    ==========================
remarks:    == Peering ==
remarks:    ==========================
remarks:
remarks:    AS112 :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS112 accept AS112
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS112 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    AFNIC :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2484 accept AS-AFNIC
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2484 announce AS-TELERYS
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2486 accept AS-AFNIC
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2486 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Akamai :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS20940 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Amazon :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS16509 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Apple :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS714 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    AVMUP :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS201246 accept AS201246
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS201246 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Blizzard :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS57976 accept AS-BLIZZARD
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS57976 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Cato Networks :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS13150 accept AS13150
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS13150 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Celeste :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS34177 accept AS-CELESTE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS34177 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    CIRA :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS55195 accept AS-55195
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS55195 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Cloudflare :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS13335 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Dropbox :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS19679 accept AS-DROPBOX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS19679 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Ecritel :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8304 accept AS-ECRITEL
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8304 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    ETISALAT :
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8966 accept AS-EMIX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8966 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Eurafibre :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS35625 accept AS-ATE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS35625 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Equinix - Telecity :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS15830 accept AS-EQUINIX-EMEA
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS15830 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Facebook :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS21824 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Gandi :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS29169 accept AS-GANDI
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS29169 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    G-Core Labs :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS199524 accept AS-GCORE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS199524 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Google :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS15169 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    HE :
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6939 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    i3D.net :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS49544 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Microsoft :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8075 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Naitways :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS57119 accept AS-NAITWAYS
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS57119 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Netflix :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2906 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2906 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Online :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS12876 accept AS-ONLINESAS
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS12876 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    OVH :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS16276 accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS16276 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    PCH :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS42 announce AS-TELERYS
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS3856 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Riot :
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6507 accept AS-RIOT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6507 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Seacom :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS37100 accept AS-SEACOM
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS37100 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Sewan :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8399 accept AS-SEWAN
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8399 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    SFR :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS15557 accept AS-LDCOMNET
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS15557 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Twitch :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS46489 accept AS-TWITCH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS46489 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Verizon Digital Media :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS15133 accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS15133 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:    Yahoo :
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS10310 accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS10310 announce AS-TELERYS
remarks:    --------------------------
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    !!! We Have an Open Peering Policy
remarks:    ===============================================================
remarks:    ===================== IXP informations ========================
remarks:    ===============================================================
remarks:    = This network is connected to :
remarks:    =
remarks:    = * France-IX (via 10G Link) :
remarks:    = * 37.49.237.161
remarks:    = * 2001:7f8:54::1:161
remarks:    = Route-Servers : True (All prefixes)
remarks:    =
remarks:    = * Equinix-IX Paris (via 10G Link):
remarks:    = * 195.42.145.230
remarks:    = * 2001:7f8:43::20:5344:1
remarks:    = Route-Servers : True (All prefixes)
remarks:    =
remarks:    =
remarks:    ===============================================================
remarks:    ===============================================================
remarks:
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    | Link to our Peering-DB : https://as205344.peeringdb.com/ |
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    ==================================================================
remarks:    ========================= Routing Policy =========================
remarks:    ==================================================================
remarks:    = We deny prefixes longer than /24 (or /48).
remarks:    =
remarks:    = We also filter bogus networks (RFC1918, RFC5735, 6bone, etc.)
remarks:    =
remarks:    = Guides and info here : https://bgpfilterguide.nlnog.net/
remarks:    =
remarks:    ==================================================================
remarks:    ==================================================================
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    ==================================================================
remarks:    ========================= BGP Communities ========================
remarks:    ==================================================================
remarks:    = Geo Community : 65512:200gc
remarks:    = gc replaced by :
remarks:    = gc = 01 -> Treefaz BRS
remarks:    = gc = 02 -> Equinix PA6
remarks:    = gc = 03 -> Lumen Nanterre Capitole
remarks:    =
remarks:    = Upstream-Transit : 20534:65535 | 20534:
remarks:    = Downstream-Transit : 20534:65412 | 20534:
remarks:    = PNI : 20534:65534 | 20534:
remarks:    = IXP : 20534:65000 (All IXP's)
remarks:    =
remarks:    = n = 1 -> Primary Peering
remarks:    = n = 2 -> Backup Peering
remarks:    = n = 3 -> Route-Servers
remarks:    =
remarks:    = FranceIX PARIS: 20534:65010 | 20534:6501n
remarks:    = Equinix-IX PARIS: 20534:65020 | 20534:6502n
remarks:    ==================================================================
remarks:    ==================================================================
remarks:
remarks:    ==========================================
remarks:    We are *NOT* reselling any of our IP
remarks:    Do not contact us in order to buy any IPv4
remarks:    ==========================================
remarks:
remarks:    -------------------------------------------
remarks:    Please send any abuse report or query to:
remarks:    abuse@telerys.com
remarks:    -------------------------------------------
admin-c:    NA6617-RIPE
tech-c:     NA6617-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     fr-telerys-1-mnt
created:    2017-09-18T13:43:34Z
last-modified: 2023-03-29T09:27:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TCS47-RIPE
org-name:    TELERYS COMMUNICATION SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    66 Quai du Marechal Joffre
address:    92400
address:    Courbevoie
address:    FRANCE
phone:     +33183886022
admin-c:    NA6617-RIPE
tech-c:     NA6617-RIPE
abuse-c:    AR60056-RIPE
mnt-ref:    fr-telerys-1-mnt
mnt-by:     fr-telerys-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-03-12T09:07:46Z
last-modified: 2023-10-05T09:33:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      noc
address:    66 Quai du Marchal Joffre
address:    92400
address:    Courbevoie
address:    FRANCE
phone:     +33183886022
admin-c:    OG3162-RIPE
admin-c:    CP13011-RIPE
tech-c:     OG3162-RIPE
tech-c:     CP13011-RIPE
nic-hdl:    NA6617-RIPE
mnt-by:     fr-telerys-1-mnt
created:    2020-03-12T09:07:46Z
last-modified: 2023-03-08T17:45:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]