| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITIVITI-ASN AS205332

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205332
as-name:    ITIVITI-ASN
org:      ORG-ABUS41-RIPE
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE
import:     from AS8928 accept ANY
export:     to AS8928 announce AS205332
import:     from AS12552 accept ANY
export:     to AS12552 announce AS205332
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS205332
import:     from AS28716 accept ANY
export:     to AS28716 announce AS205332
import:     from AS5483 accept ANY
export:     to AS5483 announce AS205332
import:     from AS9050 accept ANY
export:     to AS9050 announce AS205332
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS205332
admin-c:    TAKI2-RIPE
admin-c:    NIFR2-RIPE
tech-c:     TAKI2-RIPE
tech-c:     NIFR2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TAKI2-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2017-09-20T13:58:15Z
last-modified: 2022-03-25T08:29:54Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ABUS41-RIPE
org-name:    Itiviti Group AB
org-type:    OTHER
address:    Box 7742
address:    SE-103 95 Stockholm
address:    Sweden
abuse-c:    ABUS1542-RIPE
mnt-ref:    RESILANS-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2013-03-14T13:49:14Z
last-modified: 2016-08-16T11:55:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nick Fredrich
address:    Itiviti Group
address:    190 S. LaSalle Street
address:    Suite 1200, Chicago
address:    IL 60603
address:    USA
phone:     +1 312 541 4186
nic-hdl:    NIFR2-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2021-11-10T10:50:14Z
last-modified: 2021-11-10T11:04:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tafit Kirakous
address:    Itiviti Group AB
address:    Box 7742
address:    SE-103 95 Stockholm
address:    Sweden
phone:     +46 739 01 02 06
nic-hdl:    TAKI2-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2016-08-09T13:14:10Z
last-modified: 2017-09-20T14:08:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]