| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  omeganet-as AS205296

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205296
as-name:    omeganet-as
org:      ORG-IOSZ1-RIPE
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS205296
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS205296
import:     from AS62047 accept ANY
export:     to AS62047 announce AS205296
import:     from AS62081 accept ANY
export:     to AS62081 announce AS205296
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS201054 announce AS205296
admin-c:    DK8464-RIPE
tech-c:     DK8464-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-omeganet-1-mnt
created:    2017-09-27T12:50:46Z
last-modified: 2018-09-04T12:05:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IOSZ1-RIPE
org-name:    Internet OmegaNET Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    UL. WYZWOLENIA 69 B
address:    43-438
address:    BRENNA
address:    POLAND
phone:     +48533395101
geoloc:     49.722164 18.914137
language:    PL
admin-c:    DK8464-RIPE
tech-c:     DK8464-RIPE
abuse-c:    AR43141-RIPE
mnt-ref:    pl-omeganet-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-omeganet-1-mnt
created:    2017-09-20T13:17:42Z
last-modified: 2020-12-16T13:08:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Daniel Klosko
address:    UL. WYZWOLENIA 69 B
address:    43-438
address:    BRENNA
address:    POLAND
phone:     +48533395101
nic-hdl:    DK8464-RIPE
mnt-by:     pl-omeganet-1-mnt
created:    2017-09-20T13:17:41Z
last-modified: 2019-11-20T14:02:11Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]