| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NOVLINE-AS AS20525

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20525
as-name:    NOVLINE-AS
import:     from AS28968 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20764 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31133 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9203 action pref=100; accept ANY
export:     to AS28968 announce AS-NOVLINE
export:     to AS20764 announce AS-NOVLINE
export:     to AS31133 announce AS-NOVLINE
export:     to AS9203 announce AS20525
org:      ORG-ON18-RIPE
admin-c:    APN32-RIPE
tech-c:     APN32-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NOVLINE
created:    2002-08-23T08:15:47Z
last-modified: 2019-05-28T11:09:08Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ES15-RIPE

organisation:  ORG-ON18-RIPE
org-name:    OOO NovLine
org-type:    OTHER
address:    OOO NovLine
address:    Voskresenskiy bulvar 4
address:    173002 Velikiy Novgorod
abuse-c:    AR19910-RIPE
mnt-ref:    ELTEL-RIPE-MNT
mnt-by:     MNT-NOVLINE
created:    2010-09-13T07:39:55Z
last-modified: 2019-03-25T12:56:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrey P. Nesterov
address:    173002, Russia, Velikiy Novgorod, Voskresenskiy bulvar, 4
phone:     +7-8162-502501
nic-hdl:    APN32-RIPE
mnt-by:     MNT-NOVLINE
created:    2017-05-10T08:45:22Z
last-modified: 2017-05-10T08:45:22Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]