| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-BELLNET AS20521

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20521
org:      ORG-CAT1-RIPE
as-name:    ASN-BELLNET
import:     from AS15735 accept AS15735
import:     from AS33874 accept AS33874
import:     from AS1299 accept AS1299
import:     from AS3356 accept AS3356
import:     from AS14537 accept AS14537
import:     from AS43916 accept AS43916
import:     from AS47498 accept AS47498
import:     from AS47171 accept AS47171
import:     from AS50255 accept AS50255
import:     from AS57567 accept AS57567
import:     from AS56805 accept AS56805
import:     from AS57150 accept AS57150
import:     from AS201711 accept AS201711
import:     from AS44646 accept AS44646
import:     from AS51166 accept AS51166
import:     from AS60507 accept AS60507
import:     from AS43439 accept AS43439
import:     from AS204732 accept AS204732
export:     to AS44646 announce AS20521 AS15735 AS33874 AS1299 AS3356
export:     to AS51166 announce AS20521 AS15735 AS33874 AS1299 AS3356
export:     to AS204732 announce AS20521 AS15735 AS33874 AS1299 AS3356
export:     to AS50255 announce AS20521 AS15735 AS33874 AS1299 AS3356
export:     to AS43439 announce AS20521 AS15735 AS33874 AS1299 AS3356
export:     to AS15735 announce AS20521 AS44646 AS14537 AS43916 AS47498 AS47171 AS50255 AS43937 AS57150 AS51166 AS43439
export:     to AS33874 announce AS20521 AS44646 AS14537 AS43916 AS47498 AS47171 AS50255 AS43937 AS57150 AS51166 AS43439
export:     to AS1299 announce AS20521 AS44646 AS14537 AS43916 AS47498 AS47171 AS50255 AS43937 AS57150 AS51166 AS43439
export:     to AS3356 announce AS20521 AS44646 AS14537 AS43916 AS47498 AS47171 AS50255 AS43937 AS57150 AS51166 AS43439
export:     to AS43916 announce AS20521 AS15735 AS33874 AS1299 AS3356
export:     to AS14537 announce AS20521 AS33874
export:     to AS57567 announce AS20521 AS15735 AS33874 AS1299 AS3356
export:     to AS56805 announce AS20521 AS15735 AS33874 AS1299 AS3356
export:     to AS47171 announce AS20521 AS15735 AS33874 AS1299 AS3356
export:     to AS57150 announce AS20521 AS15735 AS33874 AS1299 AS3356
export:     to AS201711 announce AS20521 AS15735 AS33874 AS1299 AS3356
export:     to AS60507 announce AS20521 AS15735 AS33874 AS1299 AS3356
admin-c:    GB3197-RIPE
tech-c:     GB3197-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-GB3197-RIPE
mnt-by:     MNT-BMIT-MT
created:    2002-09-18T08:34:17Z
last-modified: 2021-11-22T11:34:30Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CAT1-RIPE
org-name:    Bellnet Limited
country:    MT
org-type:    LIR
address:    SmartCity Malta,
address:    SCM1001
address:    Ricasoli
address:    MALTA
phone:     +356 21472592
fax-no:     +356 21441878
admin-c:    GB3197-RIPE
mnt-ref:    COMPU-MNT
mnt-ref:    MNT-BMIT-MT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-GB3197-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-BMIT-MT
abuse-c:    BAC24-RIPE
created:    2004-04-17T11:39:10Z
last-modified: 2020-12-16T13:32:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gordon Bezzina
address:    gordon.bezzina@bell.net.mt
mnt-by:     MNT-GB3197-RIPE
phone:     +356 2147 2592
nic-hdl:    GB3197-RIPE
created:    2004-07-23T13:11:33Z
last-modified: 2008-10-31T12:11:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]