| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.214.89 (lg) / ec2-100-25-214-89.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:d659::6419:d659 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Respina-FCP AS205207

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205207
as-name:    Respina-FCP
org:      ORG-RFC2-RIPE
import:     from AS42337 accept ANY
export:     to AS42337 announce AS205207
import:     from AS12880 accept ANY
export:     to AS12880 announce AS205207
admin-c:    RA7044-RIPE
admin-c:    AP26962-RIPE
tech-c:     RA7044-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RFCP
created:    2017-10-16T13:03:35Z
last-modified: 2018-11-20T08:32:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RFC2-RIPE
org-name:    Respina Fixed Communications (PJSC)
descr:     LCT
org-type:    LIR
address:    No1, Pedaran Alley, Nezami Ganjavi St, Tavanir St, Valiasr
address:    1434894411
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
admin-c:    RA7044-RIPE
tech-c:     AI4539-RIPE
tech-c:     RA7044-RIPE
abuse-c:    AR33638-RIPE
mnt-ref:    MNT-RFCP
mnt-ref:    MNT-RSPN
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2015-09-28T12:58:23Z
last-modified: 2018-04-04T07:37:33Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +98 21 8423 0000

role:      RSPN ADMINS
address:    No.1, Pedaran Alley. Nezami Ganjavi St. Tavanir St. Valiasr St. Tehran, Iran, Zip Code: 14348
admin-c:    MH17606-RIPE
admin-c:    MM43896-RIPE
admin-c:    AP26962-RIPE
remarks:    For peering request: majid@respina.net
admin-c:    MM43896-RIPE
tech-c:     MR23915-RIPE
tech-c:     AP27221-RIPE
org:      ORG-RNB1-RIPE
nic-hdl:    RA7044-RIPE
mnt-by:     MNT-RSPN
mnt-by:     MNT-RFCP
created:    2013-12-10T04:38:30Z
last-modified: 2019-04-29T04:51:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Azadeh Pezeshki
address:    No.1, Pedaran Alley. Nezami Ganjavi St. Tavanir St. Valiasr St. Tehran, Iran, Zip Code: 14348
phone:     +982184230000
nic-hdl:    AP26962-RIPE
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2017-02-01T10:15:25Z
last-modified: 2018-04-16T13:05:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]