| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SVUA AS20516

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20516
as-name:    SVUA
org:      ORG-ISU1-RIPE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    * For network services see https://skyvision.net.ua *
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    --- IPv4 Uplinks ---
remarks:    *** NetAssist ***
import:     from AS29632 action pref=100 ; accept ANY
export:     to AS29632 announce AS-SVUA
remarks:    *** DTEL-IX ***
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-SVUA
remarks:    *** Dataline ***
import:     from AS35297 action pref=100 ; accept ANY
export:     to AS35297 announce AS-SVUA
remarks:    *** W-net ***
import:     from AS1820 action pref=150 ; accept AS-WNET
export:     to AS1820 announce AS-SVUA
remarks:    --- IPv4 Peering ---
remarks:    *** UA-IX ***
import:     from AS15645 action pref=50; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-SVUA
remarks:    *** Giganet ***
import:     from AS59613 action pref=50; accept AS-UAIX
export:     to AS59613 announce AS-SVUA
remarks:    --- IPv4 Downlinks ---
remarks:    *** UGMK ***
import:     from AS41791 action pref=50 ; accept AS-UGMK
export:     to AS41791 announce ANY
remarks:    *** 1PLUS1 ***
import:     from AS39928 action pref=50 ; accept AS-1PLUS1
export:     to AS39928 announce AS-UAIX
remarks:    --- IPv6 Uplinks ---
remarks:    *** NetAssist ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29632 action pref=100 ; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29632 announce AS-SVUA-V6
remarks:    --- IPv6 Downlinks ---
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    * SPAM and security issues : abuse at skyvision.net.ua *
remarks:    * Routing issues : noc at skyvision.net.ua *
remarks:    --------------------------------------------------------
admin-c:    SVU-RIPE
tech-c:     SVU-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SVUA-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-12-09T16:10:42Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-LW50-RIPE

organisation:  ORG-ISU1-RIPE
org-name:    Sky Vision Ukraine Ltd
country:    UA
remarks:    ISP SkyVision Ukraine
org-type:    OTHER
address:    Kiev, Ukraine
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    * For network services see https://skyvision.net.ua *
remarks:    * SPAM and security issues : abuse at skyvision.net.ua *
remarks:    * Routing issues : noc at skyvision.net.ua *
remarks:    --------------------------------------------------------
admin-c:    SVU-RIPE
tech-c:     SVU-RIPE
abuse-c:    SVU-RIPE
mnt-ref:    SVUA-MNT
mnt-by:     SVUA-MNT
created:    2004-11-17T07:18:00Z
last-modified: 2022-12-01T16:31:49Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Sky Vision Ukraine Network Coordination Center
address:    Sky Vision Ukraine Ltd
address:    9, Leontovicha Str.
address:    01030, Kyiv, Ukraine
phone:     +380 44 3695925
abuse-mailbox: abuse@skyvision.net.ua
admin-c:    YM1958-RIPE
tech-c:     YM1958-RIPE
nic-hdl:    SVU-RIPE
mnt-by:     SVUA-MNT
created:    2013-03-26T13:25:01Z
last-modified: 2020-11-03T18:26:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]