| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OPTIMAFIBRE AS205147

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205147
as-name:    OPTIMAFIBRE
org:      ORG-LSTA5-RIPE
admin-c:    FA8330-RIPE
tech-c:     FA8330-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS205147
import:     from AS43646 accept ANY
export:     to AS43646 announce AS205147
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-fr-o-mega-1
created:    2017-10-31T09:56:14Z
last-modified: 2022-05-16T13:23:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LSTA5-RIPE
org-name:    LINK@P SARL trading as O-MEGA
country:    FR
org-type:    LIR
address:    8 rue Jean Rouxel
address:    44700
address:    ORVAULT
address:    FRANCE
phone:     +332 30 21 06 12
admin-c:    FA8330-RIPE
tech-c:     FA8330-RIPE
abuse-c:    AR60107-RIPE
mnt-ref:    mnt-fr-o-mega-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-fr-o-mega-1
created:    2020-03-23T11:39:36Z
last-modified: 2022-01-06T16:51:15Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Florian
address:    8 rue Jean Rouxel
address:    44700
address:    ORVAULT
address:    FRANCE
phone:     +33762518484
nic-hdl:    FA8330-RIPE
mnt-by:     mnt-fr-o-mega-1
created:    2020-03-23T11:39:35Z
last-modified: 2020-03-23T11:39:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]