| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELM-AS AS205130

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205130
as-name:    TELM-AS
org:      ORG-TL453-RIPE
import:     from AS12695 accept ANY
export:     to AS12695 announce AS205130
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS205130
admin-c:    SI3841-RIPE
tech-c:     SI3841-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TELM-MNT
created:    2017-11-03T13:45:04Z
last-modified: 2020-11-16T17:52:40Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DNJ1-RIPE

organisation:  ORG-TL453-RIPE
org-name:    LCC TELEMETRICA
org-type:    OTHER
address:    Moscow, Novocheremushkinskaya street, build 16
abuse-c:    TL5346-RIPE
mnt-ref:    TELM-MNT
mnt-by:     TELM-MNT
created:    2017-11-01T10:51:03Z
last-modified: 2017-11-02T15:42:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sitnikov Igor
address:    Russia, Moscow, Novocheremushkinskaya street, build 16
phone:     +74957203119
nic-hdl:    SI3841-RIPE
mnt-by:     TELM-MNT
created:    2017-11-01T09:58:10Z
last-modified: 2017-11-01T09:58:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]