| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Connetta AS205051

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205051
as-name:    Connetta
org:      ORG-CS510-RIPE
import:     from AS12874 accept ANY
export:     to AS12874 announce AS205051
import:     from AS12850 accept ANY
export:     to AS12850 announce AS205051
admin-c:    AR43823-RIPE
tech-c:     AR43823-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CONNETTA-MNT
created:    2017-11-14T09:05:20Z
last-modified: 2018-09-04T12:07:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CS510-RIPE
org-name:    Connetta Srl
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Colle Marchitto snc
address:    03039
address:    Sora
address:    ITALY
phone:     +3907761805908
admin-c:    AR43823-RIPE
tech-c:     AR43823-RIPE
abuse-c:    AR43824-RIPE
mnt-ref:    CONNETTA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CONNETTA-MNT
created:    2017-11-09T16:15:30Z
last-modified: 2020-12-16T13:28:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Antonio Rosa
address:    Via Colle Marchitto snc
address:    03039
address:    Sora
address:    ITALY
phone:     +3907761805908
nic-hdl:    AR43823-RIPE
mnt-by:     CONNETTA-MNT
created:    2017-11-09T16:15:30Z
last-modified: 2017-11-09T16:15:30Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]