| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Felkatec AS205042

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205042
as-name:    Felkatec
org:      ORG-FSGC1-RIPE
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS205042
import:     from AS62336 accept ANY
export:     to AS62336 announce AS205042
admin-c:    PF6447-RIPE
tech-c:     PF6447-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-FELKATEC
mnt-by:     DE-COLT-MNT
created:    2017-11-15T08:56:58Z
last-modified: 2018-09-04T12:07:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FSGC1-RIPE
org-name:    FELKATEC Software GmbH & Co. KG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Friedrichstrasse 7
address:    86709
address:    Wolferstadt
address:    GERMANY
phone:     +499092211932
fax-no:     +499092911068
mnt-ref:    MNT-FELKATEC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-FELKATEC
abuse-c:    FKAB1-RIPE
created:    2014-11-07T09:08:49Z
last-modified: 2022-10-26T10:03:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Matthias Felber
address:    FELKATEC Software GmbH & Co. KG Friedrichstr. 7 86709 Wolferstadt
phone:     +49 9092 211932
nic-hdl:    PF6447-RIPE
mnt-by:     MNT-FELKATEC
created:    2014-09-16T09:46:21Z
last-modified: 2022-10-25T08:39:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]