| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HERNLABS AS205016

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205016
as-name:    HERNLABS
org:      ORG-HLA24-RIPE
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS205016
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS205016
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS205016
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS6453 announce AS205016
admin-c:    HLN412-RIPE
tech-c:     HLN412-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OPERA-MNT
created:    2017-11-20T12:32:56Z
last-modified: 2022-06-27T14:05:36Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-OSA28-RIPE

organisation:  ORG-HLA24-RIPE
org-name:    HERN Labs AB
org-type:    OTHER
address:    Repslagaregatan 21
address:    582 22 Linkping
address:    Sweden
abuse-c:    ACRO10700-RIPE
mnt-ref:    OPERA-MNT
mnt-by:     OPERA-MNT
created:    2017-10-18T11:00:06Z
last-modified: 2019-01-28T09:54:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hern Labs Netops
address:    Repslagaregatan 21
address:    582 22 Linkping
address:    Sweden
phone:     +46-13-4791110
nic-hdl:    HLN412-RIPE
mnt-by:     OPERA-MNT
created:    2017-11-27T14:36:32Z
last-modified: 2019-02-14T08:21:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]