| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.92.49 (lg) / ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5c31::2cc0:5c31 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Aalborg AS205000

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS205000
as-name:    Aalborg
descr:     Aalborg Kommune
org:      ORG-AK225-RIPE
import:     from AS31027 accept ANY
export:     to AS31027 announce AS205000
import:     from AS3292 accept ANY
export:     to AS3292 announce AS205000
admin-c:    AT16967-RIPE
tech-c:     AT16967-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AALBORG-MNT
created:    2022-05-20T07:46:15Z
last-modified: 2022-06-09T08:46:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AK225-RIPE
org-name:    Aalborg kommune
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Boulevarden 13
address:    9000
address:    Aalborg
address:    DENMARK
phone:     +459931 3131
admin-c:    AT16967-RIPE
tech-c:     AT16967-RIPE
abuse-c:    AR68334-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AALBORG-MNT
created:    2022-05-12T08:44:59Z
last-modified: 2022-05-13T11:43:22Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    AALBORG-MNT

role:      Aalborg Tech
address:    DENMARK
address:    Aalborg
address:    9000
address:    Boulevarden 13
phone:     +459931 3131
nic-hdl:    AT16967-RIPE
mnt-by:     AALBORG-MNT
created:    2022-05-12T08:44:59Z
last-modified: 2022-05-13T11:41:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]