| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Ellex AS204967

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204967
as-name:    Ellex
org:      ORG-VIPE1-RIPE
import:     from AS8764 accept ANY
export:     to AS8764 announce AS204967
import:     from AS13194 accept ANY
export:     to AS13194 announce AS204967
admin-c:    VIPE1-RIPE
tech-c:     VIPE1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8764-MNT
created:    2017-11-29T12:03:32Z
last-modified: 2020-11-16T17:52:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LT1-RIPE

organisation:  ORG-VIPE1-RIPE
org-name:    Advokatu kontora "Ellex Valiunas ir partneriai"
country:    LT
org-type:    OTHER
address:    Jogailos 3, Vilnius
address:    Lithuania
admin-c:    VIPE1-RIPE
tech-c:     VIPE1-RIPE
abuse-c:    VIPE1-RIPE
mnt-ref:    AS8764-MNT
mnt-by:     AS8764-MNT
created:    2017-11-24T11:53:45Z
last-modified: 2022-12-01T17:29:40Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Ellex Valiunas ir partneriai Admin
address:    Advokatu kontora "Ellex Valiunas ir partneriai"
address:    Jogailos 3, Vilnius
address:    Lithuania
admin-c:    KZ1276-RIPE
tech-c:     KZ1276-RIPE
nic-hdl:    VIPE1-RIPE
mnt-by:     AS8764-MNT
created:    2017-11-24T11:52:54Z
last-modified: 2017-12-15T07:12:11Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: kestutis.zvejys@ellex.lt
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]