| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.42.211 (lg) / ec2-100-25-42-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:2ad3::6419:2ad3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LABIXE AS204914

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204914
as-name:    LABIXE
org:      ORG-LA1736-RIPE
sponsoring-org: ORG-IG165-RIPE
import:     from AS34927 accept ANY
export:     to AS34927 announce AS204914
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS204914
import:     from AS41051 accept ANY
export:     to AS41051 announce AS204914
import:     from AS25369 accept ANY
export:     to AS25369 announce AS204914
import:     from AS30456 accept ANY
export:     to AS30456 announce AS204914
admin-c:    LL9442-RIPE
tech-c:     LL9442-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LABIXE-MNT
created:    2022-05-30T13:30:40Z
last-modified: 2022-09-21T13:07:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LA1736-RIPE
org-name:    LABIXE LTD
org-type:    OTHER
address:    Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX UNITED KINGDOM
abuse-c:    ACRO48304-RIPE
mnt-ref:    LABIXE-MNT
mnt-ref:    MNT-HOSTUS
mnt-ref:    IPXO-MNT
mnt-by:     LABIXE-MNT
created:    2022-05-26T10:11:35Z
last-modified: 2022-09-10T13:25:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LABIXE LTD
address:    Kemp House 160 City Road, London, United Kingdom
nic-hdl:    LL9442-RIPE
mnt-by:     LABIXE-MNT
created:    2022-05-17T09:50:06Z
last-modified: 2022-05-17T09:50:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]