| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.92.164.9 (lg) / ec2-54-92-164-9.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365c:a409::365c:a409 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASWASKO AS20491

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20491
as-name:    ASWASKO
org:      ORG-WS13-RIPE
import:     from AS12968 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8246 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5617 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12968 announce AS20491
export:     to AS8246 announce AS20491
export:     to AS5617 announce AS20491
admin-c:    RW1621-RIPE
tech-c:     RW1621-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WASKO-MNT
mnt-by:     HOGA-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-04-22T12:18:20Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-COIG2-RIPE

organisation:  ORG-WS13-RIPE
org-name:    WASKO S.A.
org-type:    OTHER
address:    ul.Berbeckiego 6
address:    44-100 Gliwice
address:    Poland
phone:     +48 32 3325500
abuse-c:    WAR22-RIPE
admin-c:    RW1621-RIPE
tech-c:     RW1621-RIPE
mnt-ref:    TPNET
mnt-by:     WASKO-MNT
mnt-by:     HOGA-MNT
created:    2006-11-30T14:35:44Z
last-modified: 2021-04-22T12:18:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Roman Wons
address:    WASKO S.A.
address:    ul. Berbeckiego 6
address:    44-100 Gliwice
address:    POLAND
phone:     +48 32 3325613
phone:     +48 501 525267
nic-hdl:    RW1621-RIPE
mnt-by:     WASKO-MNT
created:    2005-12-29T10:26:05Z
last-modified: 2021-04-26T09:42:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]