| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AVANTELECOM-AS AS204898

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204898
as-name:    AVANTELECOM-AS
org:      ORG-AVAN4-RIPE
import:     from AS8749 accept ANY
export:     to AS8749 announce AS204898
import:     from AS34896 accept ANY
export:     to AS34896 announce AS204898
admin-c:    VVV136-RIPE
tech-c:     VVV136-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FREENET-MNT
mnt-by:     AVANTELECOM-MNT
created:    2017-12-12T09:40:14Z
last-modified: 2021-11-29T16:02:36Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FG2-RIPE

organisation:  ORG-AVAN4-RIPE
org-name:    OOO Avantelecom
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Office 47, Bld. 46, Morozova Pavla Leont'evicha Str.
address:    680003 Khabarovsk, Russian Federation
admin-c:    VVV136-RIPE
abuse-c:    ACRO462-RIPE
mnt-ref:    FREENET-MNT
mnt-ref:    REDCOM-MNT
mnt-ref:    AVANTELECOM-MNT
mnt-by:     FREENET-MNT
created:    2016-03-22T16:03:31Z
last-modified: 2022-12-01T17:07:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladislav V Viryasov
org:      ORG-AVAN4-RIPE
address:    Office 45, Bld. 46, Morozova Pavla Leont'evicha Str.
address:    680023 Khabarovsk, Russian Federation
phone:     +74212452525
nic-hdl:    VVV136-RIPE
mnt-by:     FREENET-MNT
mnt-by:     AVANTELECOM-MNT
created:    2016-03-22T15:56:07Z
last-modified: 2016-03-22T16:25:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]