| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SE-BORGHOLM AS204847

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204847
as-name:    SE-BORGHOLM
org:      ORG-BK11-RIPE
import:     from AS12552 accept ANY
export:     to AS12552 announce AS204847
import:     from AS21195 accept ANY
export:     to AS21195 announce AS204847
admin-c:    KIJO1
tech-c:     KIJO1
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2017-12-22T10:59:18Z
last-modified: 2020-11-16T17:52:26Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE

organisation:  ORG-BK11-RIPE
org-name:    Borgholms Kommun
country:    SE
org-type:    OTHER
descr:     Kommun
address:    IT-avdelningen
address:    Box 52
address:    387 21 BORGHOLM
address:    Sweden
phone:     +46 485 88000
admin-c:    KIJO1
tech-c:     KIJO1
mnt-by:     TELIANET-LIR
mnt-by:     BORGHOLM
mnt-ref:    TELIANET-LIR
mnt-ref:    BORGHOLM
mnt-ref:    RESILANS-MNT
created:    2005-06-01T12:23:16Z
last-modified: 2022-12-01T17:00:59Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    BKAB

person:     Kim Johnsson
address:    Kttilstorpsvgen 11
address:    38274 Alsterbro
address:    Sweden
phone:     +46 485 88217
nic-hdl:    KIJO1
mnt-by:     KIJO1
created:    2012-11-04T11:45:34Z
last-modified: 2023-11-20T10:05:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]