| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  navigaliberamente AS204809

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204809
as-name:    navigaliberamente
org:      ORG-MS528-RIPE
import:     from as12874 accept ANY
export:     to as12874 announce AS204809
import:     from as28716 accept ANY
export:     to as28716 announce AS204809
admin-c:    DS21274-RIPE
tech-c:     GLP124-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     it-maide-1-mnt
created:    2018-01-03T10:35:03Z
last-modified: 2019-03-13T19:34:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MS528-RIPE
org-name:    Maide srl
country:    IT
org-type:    LIR
address:    VIA COLLEGIO, 8
address:    98077
address:    santo stefano di camastra
address:    ITALY
phone:     +390918777586
admin-c:    DS21274-RIPE
tech-c:     DM15724-RIPE
abuse-c:    AR44433-RIPE
mnt-ref:    it-maide-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     it-maide-1-mnt
created:    2017-12-22T08:03:31Z
last-modified: 2020-12-16T12:54:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Daniele Salvaggio
address:    VIA COLLEGIO, 8
address:    98077
address:    santo stefano di camastra
address:    ITALY
phone:     +390918777586
nic-hdl:    DS21274-RIPE
mnt-by:     it-maide-1-mnt
created:    2017-12-22T08:03:31Z
last-modified: 2017-12-22T08:03:31Z
source:     RIPE

person:     Giulio Lo Presti
address:    Via Filippo Parlatore n.62
phone:     +393381400160
nic-hdl:    GLP124-RIPE
mnt-by:     glpr-mnt
created:    2018-08-14T12:29:17Z
last-modified: 2020-01-07T10:52:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]