| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.214.224 (lg) / ec2-3-236-214-224.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d6e0::3ec:d6e0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KRONES-AG AS204796

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204796
as-name:    KRONES-AG
org:      ORG-KA611-RIPE
remarks:    ---- Uplink R-Kom ----
import:     from AS12611 accept ANY
export:     to AS12611 announce AS204796:AS-ALL
mp-import:   afi any.unicast from AS12611 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS12611 announce AS204796:AS-ALL
remarks:    ---- Uplink HE ----
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS204796:AS-ALL
mp-import:   afi any.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS6939 announce AS204796:AS-ALL
admin-c:    KAGA1-RIPE
tech-c:     KAGT1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KRONES-MNT
created:    2018-01-05T10:38:02Z
last-modified: 2020-06-30T07:23:37Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KA611-RIPE
org-name:    Krones AG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Boehmerwaldstrasse 5
address:    93073
address:    Neutraubling
address:    GERMANY
admin-c:    KAGA1-RIPE
tech-c:     KAGT1-RIPE
abuse-c:    AR41829-RIPE
mnt-ref:    KRONES-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KRONES-MNT
created:    2017-06-20T11:48:54Z
last-modified: 2020-12-16T13:04:45Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +499401700

role:      KRONESAG ADMIN ROLE
address:    Krones AG
address:    Boehmerwaldstr. 5
address:    D-93073 Neutraubling
phone:     +49 9401 70 0
admin-c:    JA8277-RIPE
tech-c:     CB10793-RIPE
tech-c:     MF11543-RIPE
tech-c:     JA8277-RIPE
nic-hdl:    KAGA1-RIPE
mnt-by:     KRONES-MNT
org:      ORG-KA611-RIPE
abuse-mailbox: abuse@krones.com
created:    2012-02-28T07:01:35Z
last-modified: 2018-12-10T08:25:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KRONESAG TECH ROLE
address:    Krones AG
address:    Boehmerwaldstr. 5
address:    D-93073 Neutraubling
phone:     +49 9401 70 0
admin-c:    JA8277-RIPE
tech-c:     CB10793-RIPE
tech-c:     MF11543-RIPE
tech-c:     JA8277-RIPE
nic-hdl:    KAGT1-RIPE
mnt-by:     KRONES-MNT
org:      ORG-KA611-RIPE
abuse-mailbox: abuse@krones.com
created:    2012-02-28T07:00:39Z
last-modified: 2018-12-10T08:27:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]