| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETVISION-AS AS204791

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204791
as-name:    NETVISION-AS
org:      ORG-NL349-RIPE
import:     from AS6789 accept ANY
export:     to AS6789 announce AS204791
import:     from AS42896 accept ANY
export:     to AS42896 announce AS204791
import:     from AS28761 accept ANY
export:     to AS28761 announce AS204791
import:     from AS43222 accept ANY
export:     to AS43222 announce AS204791
admin-c:    NLN15-RIPE
tech-c:     NLN15-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     MNT-NETVISION
created:    2018-01-05T12:19:12Z
last-modified: 2020-11-16T17:52:24Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE

organisation:  ORG-NL349-RIPE
org-name:    Netvision Ltd.
org-type:    OTHER
phone:     +79788443200
address:    86 Shosseinaya st., Zua, Belogorski district, Crimea
admin-c:    NLN15-RIPE
tech-c:     NLN15-RIPE
abuse-c:    NLN15-RIPE
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2018-01-05T11:32:11Z
last-modified: 2018-01-05T11:32:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Netvision Ltd. NOC
address:    86 Shosseinaya st., Zua, Belogorski district, Crimea
admin-c:    PYY7-RIPE
tech-c:     AA32949-RIPE
nic-hdl:    NLN15-RIPE
abuse-mailbox: netvision.net@mail.ru
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2014-10-21T15:04:11Z
last-modified: 2018-01-05T11:32:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]