| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BMD-NET-AS AS204788

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204788
as-name:    BMD-NET-AS
org:      ORG-LN120-RIPE
import:     from AS43668 accept ANY
export:     to AS43668 announce AS-BMDNET
import:     from AS34056 accept ANY
export:     to AS34056 announce AS-BMDNET
import:     from AS208369 accept AS208369
export:     to AS208369 announce ANY
admin-c:    MK20984-RIPE
tech-c:     MK20984-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BMD-NET-MNT
created:    2018-01-08T13:00:55Z
last-modified: 2020-09-21T09:54:47Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LUL6-RIPE

organisation:  ORG-LN120-RIPE
org-name:    LLC "BMD NET"
org-type:    OTHER
address:    Ushinskogo st. 40
address:    030151
address:    Kiev
address:    UKRAINE
abuse-c:    ACRO30656-RIPE
admin-c:    MK21078-RIPE
tech-c:     MK21078-RIPE
mnt-ref:    BMD-NET-MNT
phone:     +380677000877
mnt-by:     LIRUKRAINE-MNT
created:    2020-09-15T11:46:13Z
last-modified: 2020-09-15T11:59:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Maxim Klimov
address:    max@bmd.in.ua
phone:     +380677000877
nic-hdl:    MK20984-RIPE
mnt-by:     BMD-NET-MNT
created:    2017-11-27T14:37:39Z
last-modified: 2017-11-27T14:37:39Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]