| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.217.91 (lg) / ec2-3-233-217-91.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:d95b::3e9:d95b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SAMNET-AS AS204744

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204744
as-name:    SAMNET-AS
org:      ORG-SSMO1-RIPE
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE
import:     from AS20803 accept ANY
export:     to AS20803 announce AS204744
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS204744
admin-c:    IG346-RIPE
tech-c:     LK4354-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2018-01-17T09:55:57Z
last-modified: 2018-09-04T12:09:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SSMO1-RIPE
org-name:    SAMNET S.C Maciej Obarski, Monika Obarska
org-type:    OTHER
address:    26-130 Suchedniow, Bodzentynska 10
abuse-c:    ACRO13207-RIPE
mnt-ref:    MNT-EXATEL
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2018-01-16T13:10:39Z
last-modified: 2018-01-16T13:10:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Iwona Grzechnik
address:    Exatel S.A.
address:    ul. Perkuna 47
address:    04-164 Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 (22) 340 6095
phone:     +48 801 10 44 27
remarks:    ********************************************************
remarks:    trouble: general information and customer care - mailto:bok@exatel.pl
remarks:    trouble: peering and BGP issues - mailto:bgp@exatel.pl
remarks:    trouble: abuse,bug reports and spam notification: - mailto:abuse@exatel.pl
remarks:    trouble: registry contact, Routing probl - mailto:ripe@exatel.pl
remarks:    ********************************************************
nic-hdl:    IG346-RIPE
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2003-03-18T10:59:51Z
last-modified: 2018-03-08T08:10:02Z
source:     RIPE

person:     Leslaw Kopec
address:    SAMNET S.C. Suchedniow ul. Bodzentynska 10
phone:     +48 730 867 508
nic-hdl:    LK4354-RIPE
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2017-11-24T08:27:49Z
last-modified: 2017-11-24T08:27:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]