| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALDI_IIT AS204724

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204724
as-name:    ALDI_IIT
org:      ORG-AEGC5-RIPE
import:     from AS8881 accept ANY
export:     to AS8881 announce AS204724
import:     from AS51964 accept ANY
export:     to AS51964 announce AS204724
admin-c:    NA5641-RIPE
tech-c:     NA5641-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     de-aldi-sued-1-mnt
created:    2018-01-19T14:02:14Z
last-modified: 2021-01-12T11:11:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AEGC5-RIPE
org-name:    ALDI International Services SE & Co. oHG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Mintarder Strae 36-40
address:    45481
address:    Mlheim an der Ruhr
address:    GERMANY
phone:     +49 208 9927 0
admin-c:    NA5641-RIPE
tech-c:     NA5641-RIPE
abuse-c:    AR36696-RIPE
mnt-ref:    de-aldi-sued-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     de-aldi-sued-1-mnt
created:    2016-06-15T13:27:05Z
last-modified: 2021-11-15T15:52:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOT-IIT
address:    Mintarder Strasse 36-40
address:    45481 Muelheim an der Ruhr
address:    GERMANY
admin-c:    DDG257-RIPE
tech-c:     CS13662-RIPE
tech-c:     SW6347-RIPE
nic-hdl:    NA5641-RIPE
mnt-by:     de-aldi-sued-1-mnt
created:    2017-07-31T06:11:46Z
last-modified: 2023-02-06T12:11:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]