| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SKBYTE-FQC-AS AS204721

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204721
as-name:    SKBYTE-FQC-AS
org:      ORG-SA4936-RIPE
sponsoring-org: ORG-KL272-RIPE
remarks:    ===================================================
remarks:    Community for blackhole traffic
remarks:    57724:666 - blackhole traffic
remarks:    ===================================================
remarks:    link: skbyte.com
remarks:    Admin: FQC
remarks:    ===================================================
admin-c:    SKN30-RIPE
tech-c:     SKN30-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-us-kirino-1
mnt-by:     Caesar-MNT
created:    2022-06-10T14:59:18Z
last-modified: 2022-06-15T04:50:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA4936-RIPE
org-name:    SHOU KEN LTD
org-type:    OTHER
address:    71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ
admin-c:    SKN30-RIPE
abuse-c:    SKN30-RIPE
tech-c:     SKN30-RIPE
mnt-ref:    KIRINO-MNT
mnt-ref:    interlir-mnt
mnt-by:     Caesar-MNT
created:    2022-06-08T05:25:13Z
last-modified: 2022-06-16T07:47:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SHOU KEN NOC
address:    71-75 Shelton Street Covent Garden
abuse-mailbox: abuse@skbyte.com
nic-hdl:    SKN30-RIPE
mnt-by:     Caesar-MNT
created:    2022-06-08T05:20:19Z
last-modified: 2022-06-08T05:20:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]