| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MGN AS204685

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204685
as-name:    MGN
org:      ORG-PKSA1-RIPE
import:     from AS6768 accept ANY
export:     to AS6768 announce AS204685
import:     from AS60159 accept ANY
export:     to AS60159 announce AS204685
admin-c:    KS9756-RIPE
tech-c:     KS9756-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ua-euroline-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2018-01-26T12:25:06Z
last-modified: 2020-11-30T12:46:06Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-EUL9-RIPE

organisation:  ORG-PKSA1-RIPE
org-name:    PE KRYVENKO SERGIY ANDRIYOVYCH
org-type:    OTHER
address:    Parkova str. 21 Zhashkiv 19200
address:    Cherkassy region
abuse-c:    ACRO12615-RIPE
mnt-ref:    EUROTEL-MNT
mnt-by:     EUROTEL-MNT
created:    2018-01-09T13:26:05Z
last-modified: 2018-01-09T13:26:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krivenko Sergii
address:    Zhashkov, Cherkasy region, Poleva str. 21
phone:     +380638535373
nic-hdl:    KS9756-RIPE
mnt-by:     EUROTEL-MNT
created:    2017-12-22T14:52:23Z
last-modified: 2017-12-22T14:53:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]