| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OSE AS204679

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204679
as-name:    OSE
org:      ORG-NRaA1-RIPE
import:     from AS8308 accept ANY
export:     to AS8308 announce AS-OSE
import:     from AS29314 accept ANY
export:     to AS29314 announce AS-OSE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS-OSE
import:     from AS24748 accept AS24748:AS-IX
export:     to AS24748 announce AS-OSE
import:     from AS5617 accept AS-TP
export:     to AS5617 announce AS-OSE
import:     from AS29535 accept AS29535
export:     to AS29535 announce AS-OSE
admin-c:    NASK1-RIPE
tech-c:     MM47711-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NASK-MNT
created:    2018-01-29T09:51:25Z
last-modified: 2018-12-10T13:47:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NRaA1-RIPE
org-name:    NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA INSTYTUT BADAWCZY
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Kolska 12
address:    01-045
address:    Warsaw
address:    POLAND
phone:     +48 22 3808200
phone:     +48 22 3808204
fax-no:     +48 22 3808201
admin-c:    NASK1-RIPE
admin-c:    JK6662-RIPE
admin-c:    TM3779-RIPE
abuse-c:    NASK1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NASK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NASK-MNT
created:    2004-04-17T11:47:37Z
last-modified: 2020-12-16T12:50:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NASK LIR
org:      ORG-NRaA1-RIPE
address:    ul. Kolska 12
address:    01-045 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 380 82 00
fax-no:     +48 22 380 82 01
abuse-mailbox: abuse@nask.pl
remarks:    Network problems: hostmaster@nask.pl
remarks:    Registry contact: registry@nask.pl
remarks:    Abuse and spam notification: abuse@nask.pl
remarks:
remarks:    Please send spam and abuse notifications to abuse@nask.pl only -
remarks:    notifications sent to other mailboxes will be left without action.
admin-c:    TM3779-RIPE
tech-c:     JK6662-RIPE
tech-c:     TM3779-RIPE
nic-hdl:    NASK1-RIPE
mnt-by:     NASK-MNT
created:    2002-06-25T14:34:39Z
last-modified: 2016-05-09T11:58:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michal Mroczek
address:    Poland, 01-045 Warszawa ul. Kolska12
phone:     +48 22 380 82 00
fax-no:     +48 22 380 82 01
nic-hdl:    MM47711-RIPE
mnt-by:     NASK-MNT
created:    2018-01-26T07:52:30Z
last-modified: 2018-01-26T07:52:30Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]