| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.224.102 (lg) / ec2-35-172-224-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e066::23ac:e066 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HOTELBEDS AS204653

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204653
as-name:    HOTELBEDS
org:      ORG-HTS15-RIPE
import:     from AS5400 accept ANY
export:     to AS5400 announce AS204653
import:     from AS12541 accept ANY
export:     to AS12541 announce AS204653
import:     from AS3352 accept ANY
export:     to AS3352 announce AS204653
admin-c:    CP5633-RIPE
admin-c:    TP2853-RIPE
tech-c:     CP5633-RIPE
tech-c:     TP2853-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CIP-MNT
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2018-01-31T11:47:29Z
last-modified: 2021-08-16T12:27:28Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-BTS1-RIPE

organisation:  ORG-HTS15-RIPE
org-name:    HOTELBEDS TECHNOLOGY SLU
abuse-c:    AH12315-RIPE
org-type:    OTHER
country:    ES
remarks:    HOTELBEDS TECHNOLOGY SLU
address:    Cami de Son Fangos No 100
address:    07007 PALMA DE MALLORCA
address:    Spain
phone:     +34971624553
remarks:    ****************************************************
remarks:    * For ABUSE/SPAM issues, PLEASE send mail to: *
remarks:    * *
remarks:    * ABUSE e-mail: cpinya@hotelbeds.com *
remarks:    * SPAM e-mail: cpinya@hotelbeds.com *
remarks:    * *
remarks:    * Mails to admin-c/tech-c contacts will be ignored *
remarks:    ****************************************************
admin-c:    CP5633-RIPE
tech-c:     CP5633-RIPE
mnt-ref:    CIP-MNT
mnt-by:     CIP-MNT
mnt-by:     BTTEL-MNT
created:    2018-01-30T13:00:49Z
last-modified: 2022-10-31T15:00:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Cristofol Pina
address:    Hotelbeds Spain S.L.
address:    Son Fangos 100
address:    07007 Coll D'en Rabassa BALEARES
address:    SPAIN
phone:     +34 971624553
fax-no:     +34
nic-hdl:    CP5633-RIPE
mnt-by:     MAINT-AS3352
created:    2010-07-16T10:22:27Z
last-modified: 2010-07-16T10:22:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     TOFOL PINYA
address:    HOTELBEDS SPAIN S.L.
address:    Son Fangos 100
address:    07007 COLL D'EN RABASSA
address:    SPAIN
phone:     +34 971170545
nic-hdl:    TP2853-RIPE
mnt-by:     MAINT-AS3352
created:    2010-01-26T07:36:51Z
last-modified: 2010-01-26T07:36:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]