| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  w2o-private-customer-asn AS204646

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204646
as-name:    w2o-private-customer-asn
org:      ORG-WG52-RIPE
import:     from AS33891 accept ANY
export:     to AS33891 announce AS204646
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS204646
import:     from AS50495 accept ANY
export:     to AS50495 announce AS204646
import:     from AS62874 accept ANY
export:     to AS62874 announce AS204646
admin-c:    WEO4-RIPE
tech-c:     WEO4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     W2O-MNT
created:    2018-02-01T11:24:37Z
last-modified: 2021-02-18T03:36:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WG52-RIPE
org-name:    web2objects GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Wilhelm-Wagenfeld-Str. 16
address:    80807
address:    Munich
address:    GERMANY
phone:     +4989215461999
fax-no:     +4989215461998
admin-c:    WEO4-RIPE
tech-c:     WEO4-RIPE
abuse-c:    WEO4-RIPE
mnt-ref:    W2O-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     W2O-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2016-01-15T13:41:13Z
last-modified: 2020-12-16T12:33:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      W2O Europe Operations
address:    web2objects GmbH
address:    Wilhelm-Wagenfeld-Str. 16
address:    80807 Munich, Germany
fax-no:     +4989215461998
abuse-mailbox: abuse@web2objects.de
nic-hdl:    WEO4-RIPE
mnt-by:     W2O-MNT
created:    2020-02-02T00:22:57Z
last-modified: 2021-12-09T02:13:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]