| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.196.192 (lg) / ec2-3-94-196-192.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:c4c0::35e:c4c0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VIVANET-AS AS204631

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204631
as-name:    VIVANET-AS
org:      ORG-VG45-RIPE
import:     from AS31424 accept ANY
export:     to AS31424 announce AS204631
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS204631
import:     from AS42476 accept ANY
export:     to AS42476 announce AS204631
remarks:    -----
remarks:    SwissIX Peerings:
import:     from AS42 accept AS42
export:     to AS42 announce AS204631
import:     from AS3856 accept AS3856
export:     to AS3856 announce AS204631
import:     from AS34960 accept AS34960
export:     to AS34960 announce AS204631
import:     from AS21232 accept AS21232
export:     to AS21232 announce AS204631
import:     from AS26415 accept AS26415
export:     to AS26415 announce AS204631
admin-c:    RM17826-RIPE
tech-c:     RM17826-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ch-vivanet-1-mnt
created:    2018-02-05T08:53:28Z
last-modified: 2018-11-10T20:01:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VG45-RIPE
org-name:    VIVANET GmbH
org-type:    LIR
address:    Zurcherstrasse 161
address:    8010
address:    Zurich
address:    SWITZERLAND
admin-c:    RM17826-RIPE
tech-c:     RM17826-RIPE
abuse-c:    AR34710-RIPE
mnt-ref:    ch-vivanet-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ch-vivanet-1-mnt
created:    2015-12-16T09:10:35Z
last-modified: 2017-01-10T19:35:03Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +41445202072
fax-no:     +41445008152

person:     Robin Muller
address:    SPB48120
address:    Zurcherstrasse 161
address:    8010 Zurich
address:    Switzerland
phone:     +41445202072
nic-hdl:    RM17826-RIPE
mnt-by:     ch-vivanet-1-mnt
created:    2015-12-16T09:10:34Z
last-modified: 2017-01-10T19:35:22Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]