| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PARTNER-AS AS204603

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204603
as-name:    PARTNER-AS
org:      ORG-PL514-RIPE
sponsoring-org: ORG-LT104-RIPE
import:     from AS210644 accept ANY
export:     to AS210644 announce AS204603
import:     from AS59796 accept ANY
export:     to AS59796 announce AS204603
import:     from AS30823 accept ANY
export:     to AS30823 announce AS204603
admin-c:    PLN37-RIPE
tech-c:     PLN37-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INETTECH-MNT
created:    2022-06-17T06:56:01Z
last-modified: 2022-07-30T08:19:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PL514-RIPE
org-name:    AEZA GROUP LLC
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    196084, St. Petersburg, Moskovsky pr-kt, 97 letter A, room. 27th
abuse-c:    ACRO48639-RIPE
mnt-ref:    INETTECH-MNT
mnt-ref:    WAI-MNT
mnt-by:     INETTECH-MNT
created:    2022-06-14T11:35:34Z
last-modified: 2023-08-01T11:13:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Partner LLC NOC
address:    197198, RU, St. Petersburg, Kronversky prospect, 65, lit. B, pom. 2N, office 1, r.m. 5
nic-hdl:    PLN37-RIPE
mnt-by:     INETTECH-MNT
created:    2022-06-14T11:38:30Z
last-modified: 2022-06-14T11:38:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]