| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OODRIVE AS204599

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204599
as-name:    OODRIVE
org:      ORG-OS230-RIPE
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS204599
import:     from AS8928 accept ANY
export:     to AS8928 announce AS204599
admin-c:    OH1706-RIPE
tech-c:     OH1706-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     fr-oodrive-1-mnt
created:    2018-02-09T12:13:22Z
last-modified: 2018-09-04T12:10:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OS230-RIPE
org-name:    OODRIVE SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    26, rue du Faubourg Poissonnire
address:    75010
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33146220700
admin-c:    OH1706-RIPE
tech-c:     OH1706-RIPE
abuse-c:    AR45079-RIPE
mnt-ref:    fr-oodrive-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     fr-oodrive-1-mnt
created:    2018-02-08T09:17:51Z
last-modified: 2020-12-16T12:47:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     OODRIVE HOSTMASTER
address:    26, rue du Faubourg Poissonnire
address:    75010
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33146220700
nic-hdl:    OH1706-RIPE
mnt-by:     fr-oodrive-1-mnt
created:    2018-02-08T09:17:50Z
last-modified: 2018-02-08T09:17:51Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]