| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.238.189.240 (lg) / ec2-34-238-189-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ee:bdf0::22ee:bdf0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ION-AS AS204587

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204587
as-name:    ION-AS
org:      ORG-IL483-RIPE
import:     from AS60764 accept ANY
export:     to AS60764 announce AS204587
import:     from AS50113 accept ANY
export:     to AS50113 announce AS204587
admin-c:    SS32438-RIPE
tech-c:     SS32438-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ION
created:    2018-02-14T12:40:36Z
last-modified: 2021-12-27T09:35:14Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IML25-RIPE

organisation:  ORG-IL483-RIPE
org-name:    ION LLC
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Kinel, Samara region, Russian Federation
address:    2 Ispytateley str., Ust-Kinelskiy
abuse-c:    ACRO13609-RIPE
mnt-ref:    MNT-ION
mnt-by:     MNT-ION
mnt-by:     NETWORK-SUPPORT-MNT
created:    2018-01-31T11:34:18Z
last-modified: 2022-12-01T16:30:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Sundeev
address:    Kinel, Samara region, Russian Federation
address:    2 Ispytateley str., Ust-Kinelskiy
phone:     +7 937 799 91 53
nic-hdl:    SS32438-RIPE
mnt-by:     MNT-ION
created:    2018-02-12T12:24:05Z
last-modified: 2018-02-13T08:35:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]