| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  spacecom AS204528

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204528
as-name:    spacecom
org:      ORG-SL1179-RIPE
import:     from AS12491 accept ANY
export:     to AS12491 announce AS204528
import:     from AS3491 accept ANY
export:     to AS3491 announce AS204528
admin-c:    AH14198-RIPE
tech-c:     AH14198-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-il-space-communication-1-MNT
created:    2022-07-20T10:36:26Z
last-modified: 2022-07-20T10:36:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SL1179-RIPE
org-name:    Space-Communication ltd.
country:    IL
org-type:    LIR
address:    7 Menachem Begin street
address:    5268102
address:    Ramat-Gan
address:    ISRAEL
phone:     +97237551000
admin-c:    AH14198-RIPE
tech-c:     AH14198-RIPE
abuse-c:    AR68526-RIPE
mnt-ref:    lir-il-space-communication-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-il-space-communication-1-MNT
created:    2022-06-17T07:52:02Z
last-modified: 2022-06-17T07:52:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Amit Hoomash
address:    ISRAEL
address:    Ramat-Gan
address:    5268102
address:    7 Menachem Begin street
phone:     +97237551000
nic-hdl:    AH14198-RIPE
mnt-by:     lir-il-space-communication-1-MNT
created:    2022-06-17T07:52:01Z
last-modified: 2022-06-17T07:52:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]